Review 5

“Ik kijk terug op een heftige periode waarin deze training van jou een grote rol hebt gespeeld. Ik ben je daar dankbaar voor omdat ik jouw steun, tips en positiviteit enorm heb gewaardeerd. Het heeft me verder geholpen in een persoonlijk proces wat nog lang niet is voltooid. Dat realiseer ik me heel goed. Er komen nog steeds veel zaken op mijn bordje waarmee ik iets moet maar heb voldoende handreikingen gekregen van jou om ermee verder te kunnen. In het leven zal dat altijd blijven en een positief zelfbeeld is een belangrijke voorwaarde. Dat heb je mij weer gegeven. Ik wil benadrukken dat jij daar een grote bijdrage in hebt geleverd en je daarvoor ontzettend bedanken. Weliswaar zonder bloemen of fanfare maar vanuit een diepe bewondering voor jouw vak en jou in het bijzonder.”