Bedrijfscoaching

Steeds meer werkgevers en werknemers maken gebruik van een coach wanneer ze tegen zaken aanlopen op het werk. Mentale vitaliteit is belangrijk voor iedereen, op zowel privéterrein als ook op de arbeidsmarkt. Een snelle en accurate interventie is relevant. Ik biedt betrouwbare effectieve interventies. Mijn focus ligt op het realiseren van hoogwaardig resultaat binnen een zo kort mogelijke doorlooptijd. Snel herstel of voorkomen van uitval is voor zowel werknemer als werkgever van groot belang. Ik ga dan ook direct aan de slag zonder wachtlijst. Dit voorkomt of verkort het ziekteverzuim en bespoedigd het herstel en de re-integratie en draagt bij aan vitale en duurzaam inzetbare medewerkers.

Bedrijfscoaching bij Coach4all is bijzonder geschikt voor coachvragen op het gebied van vergroting van bewustwording en inzichtvergroting ten aanzien van de echte waarde van jouw positie als leidinggevende, als medewerker, als team, als organisatie. Een vereiste om dit vervolgens breder in de organisatie te kunnen zetten.

  • Wat is werkelijk van waarde?
  • Balans tussen werk en vrije tijd
  • Hantering van (werk)stress
  • Verbetering van communicatie
  • Vergroten zelfkennis
  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten
  • Overgang naar nieuwe fase in loopbaan of levensloop
  • Verbetering van (werk)relaties

Naast gezonde voeding en voldoende beweging is zelfkennis en goed kunnen omgaan met gedachten, overtuigingen en emoties, onmisbaar voor gezondere werknemers. Hier ligt de sleutel tot succes! Gezonde, gemotiveerde werknemers zijn pro actiever, creatiever, minder vaak ziek, gelukkiger en dus productiever. Welke werkgever wil dat nou niet?

“Een tevreden klant begint bij een gemotiveerde werknemer”

Kosten

Bedrijfscoaching€ 95,00Per consult (60 minuten)
ACT Traject met intake (6 sessies)€ 525,006 x 1 uur